تبدیل اسانس عطر به اسانس غذا

امروزه برای بهبود غذا ها از اسانس استفاده می کنند از این رو آیا می توان اسانس عطر را به اسانس غذا نبدیل کرد؟ با آراد برندینگ ما همراه باشید.

اسانس ها انواع و بو های متفاوتی دارند که بسته به آن کار های متفاوتی انجام می دهند مانند اسانس عطر برنج که برای بهبود عطر برنج خارجی مورد استفاده است.

یکی دیر از این اسانس ها اسانس عسل کوهی می باشد که برای تولید تهیه عسل های مصنوعی از آن استفاده می کنند.